ΡΑΕ: Συμμορρφώθηκαν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για τις διαφημίσεις νέων τιμολογίων – Νέα προειδοποίηση έως 20 Αυγούστου

Έχουν συμμορφωθεί οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας – εκτός από έναν – για τις διαφημίσεις των νέων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, όπως

Περισσότερα