Κάλεσμα απευθύνει ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε εκπαιδευτικούς, προκειμένου να εργαστούν λίγες ώρες εθελοντικά στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου που στηρίζει αδύναμες οικονομικά οικογένειες.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας, απευθύνει κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων (Φιλόλογοι, Φυσικοί, Χημικοί, Μαθηματικοί, Πληροφορικοί) για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Στόχος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου παραμένει η παροχή πρόσθετης εκπαιδευτικής στήριξης στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. Η επιτυχία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας οφείλεται αποκλειστικά στη δυναμική και ενεργητική παρουσία των εθελοντών καθηγητών, που στοχεύουν στην παροχή ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στους μαθητές.

Οι δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και πιο συγκεκριμένα η αδυναμία των οικογενειών να καλύψουν τις γενικότερες ανάγκες τους, όπως και την στήριξη των παιδιών τους στην μόρφωση, καθιστούν απαραίτητη όσο ποτέ την εθελοντική συνδρομή των εκπαιδευτικών για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της δομής για όγδοη χρονιά.