Καταχωρήστε την αγγελία σας

Το stekichania.gr υποστηρίζει τη δημοσίευση αγγελιών.

Οι αγγελίες έως 30 λέξεις και χωρίς φωτογραφίες είναι ΔΩΡΕΑΝ!

Αν δεν θέλετε να έχετε κανένα περιορισμό στο κείμενο και σε φωτογραφίες, η δημοσίευση των αγγελιών χρεώνεται με ένα συμβολικό μηνιαίο κόστος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@stekichania.gr